NAŠI ABSOLVENTI

 
Mnohí naši absolventi sa uplatnili vo vrcholových funkciách ako aj vo funkciách stredného článku riadenia a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Uvádzame prehľad niektorých z nich:
 • Dr. Ivan Pikulík — Principal researcher of PAPRICAN, Pointe Claire, Canada
 • Dr. Bohuslav Alince — Professional Associate, McGill University, Montreal, Canada
 • Dr. Alexandra Pekarovičová — Assistant Professor,Western Michigan University, Kalamazoo, USA
 • Dr. Václav Kubelka — Visiting Scientist, State University of NY, Albany, NY, USA
 • Dr. Miroslav Hoč — STFI, Swedish Pulp and Paper Research Institute, Sweden
 • Ing. Mária Vidová, PhD. — editor Chemical Abstract Service, Columbus, USA
 • Ing. Juraj Gigac, PhD. — riaditeľ výskumu papiera, VÚPC, a. s., Bratislava
 • Ing. Jozef Hanus – riaditeľ Odboru archívov a registratúr, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
 • Ing. Rudolf Erdös — výrobný riaditeľ, Kappa, a. s., Štúrovo
 • Ing. György Szabó — marketingový riaditeľ, Kappa, a. s., Štúrovo
 • Ing. Ján Bendžala — marketingový riaditeľ, Tento, a. s., Žilina
 • Ing. František Bednár,PhD. — product development manager, Mondi BP SCP, a. s., Ružomberok
 • Ing. Jozef Váľka, PhD. — riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV, Bratislava
 • Ing. Jozef Kováč — riaditeľ, SHP Slavošovce, a. s.
 • Ing. Ján Žiak — riaditeľ, Duropack Turpak Obaly, a. s., Martin
 • Ing. Ján Fellegi, PhD. — research manager VÚPC, poradca UNIDO(OSN)
 • Prof. Anton Geffert — zástupca vedúceho katedry, TU Zvolen
 • Prof. Božena Košíková — vedecký pracovník SAV
 • Ing. Emanuel Balážia — obchodný riaditeľ — Neografia, a. s., Martin
 • Ing. Stanislav Fekete, CSc. — generálny riaditeľ — KASICO, a. s., tlačiareň cenín, Bratislava
 • Ing. Martin Ilavský — generálny riaditeľ — Slovenská Grafia, a. s., Bratislava
 • Ing. Vladimír Machaj — výrobno-obchodný riaditeľ — Tlačiareň TELEM K&M, a. s., Liptovský Mikuláš
 • Ing. Peter Mračna — riaditeľ — Fujifilm Slovakia, spol. s r. o., Bratislava
 • Ing. Ľubomír Kochan — obchodný riaditeľ — Bratislavské tlačiarne, a. s., Bratislava
 • Ing. Ladislav Kováč — riaditeľ — Združená stredná škola polygrafická, Bratislava
 • Ing. Štefan Kristeľ — generálny riaditeľ — Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica
 • Ing. Alexander Kuklovský — riaditeľ — Arets Graphics, spol. s r. o., Praha
 • Ing. Jaroslav Pilát — výrobný riaditeľ — Neografia, a. s., Martin
 • Ing. Stanislav Potočňák — generálny riaditeľ — Polygraf Print, spol. s r. o., Prešov
 • Ing. Vladimír Šrobár — riaditeľ pre stratégiu — Neografia, a. s., Martin
 • Ing. Juraj Štefanec — riaditeľ — ZŤS — Špeciál, a. s., Dubnica nad Váhom
 • Ing. Ivan Topoľský, CSc. — riaditeľ — Heidelberg Slovensko, spol. s r. o., Bratislava
 • Ing. Stanislav Vanek — riaditeľ — Versus, a. s., Bratislava
 • Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. — riaditeľ — Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o., Bratislava
 • Ing. Dušan Zelinka — výrobný riaditeľ — Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica
 • Ing. Jozef Šesták, CSc. — generálny riaditeľ, VÚTCH-Chemitex, spol. s r. o., Žilina
 • Ing. Jozef Čema — generálny riaditeľ, Slovenský hodváb, a. s., Senica
 • Ing. Anton Štupak — riaditeľ divízie výroby vlákien, Istrochem, a. s., Bratislava
 • Ing. Jozef Sabol — riaditeľ dcérskej spoločnosti Rhodia Industrial Yarns, Litva
 • Prof. Ing. Michal Mičko, PhD. — dlhoročný profesor na Univerzite vo Vancouvri, Kanada
 • Ing. Peter Michlík, PhD. — manažér pre výskum a chemické výroby, VÚCHV, a. s., Svit
 • Ing. Pavol Brňák — generálny riaditeľ, Slovena, a. s., Žilina
 • Ing. Štefan Goga — výrobný a technický riaditeľ, Levitex, a. s., Levice
 • Ing. Dušan Bevilaqua — riaditeľ, chránené územie Slovenský raj
 • atď.