STIAHNITE SI

 

Informačná brožúra

Podmienky prijímacieho konania

Zoznam predmetov bakalárskeho štúdia programu Chémia, medi­cín­ska chémia a chemické materiály (bez výberových predmetov)

Výberové predmety (vyberajú sa dva, všetky sú ukončené skúškou, rozsah – 2 h):
Adhezíva a náterové hmoty
Farebnosť a koloristika polymérnych materiálov
Chemické spracovanie rastlinných surovín
Inteligentné textílie
Multimediálne publikačné technológie
Pomocné látky vo výrobe buničína papiera
Spracovanie odpadu z polymérov
Technológia tenkých vrstiev