EKONOMICKÁ A SOCIÁLNA PODPORA ŠTÚDIA

 

STU vám ponúka možnosť ubytovania v zmodernizovaných vysokoškolských internátoch. Ubytovanie sa poskytuje všetkým oprávneným žiadateľom s trvalým bydliskom nad 50 km od Bratislavy. V akademickom roku 2008/2009 dostali ubytovanie všetci uchádzači, ktorí oň požiadali.

Vraví sa, že vysokoškolské štúdium je drahé a to najviac v Bratislave.

Potrebujete peniaze a nechcete zaťažovať rodičov? Žiaden problém pre šikovných!

  • Ako to bude so školným? Podľa vyjadrenia dekana fakulty bude školné na úrovni dolnej hranice určenej zákonom.

  • Okrem sociálneho štipendia máte možnosť získať prospechové štipendium za vynikajúce študijné výsledky a mimoriadne jednorázové štipendium za výnimočné študijné výsledky, športové výsledky a výsledky dosiahnuté v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

  • Pracoviská študijného programu Vám ponúkajú možnosť platenej účasti v dobre financovaných domácich a zahraničných projektoch. To vám súčasne vytvára výhodné podmienky na budúcu vedecko­výskumnú prácu a vycestovanie do zahraničia.

  • Bratislava ponúka najväčšie množstvo príležitostí na samostatné aktivity a brigádnickú činnosť.

  • V Bratislave je najväčšia koncentrácia študentských a mládežníckych pracovných agentúr, ktoré okrem domácich pracovných ponúk zabezpečujú aj pracovné pobyty v zahraničí.

  • Priamo v budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie má sídlo agentúra Nosluš, ktorá má bohaté skúsenosti v sprostredkovaní práce pre študentov.