informÁcie o Študijnom programe

Vitajte na stránke akreditovaného študijného programu bakalárskeho štúdia
 
CHÉMIA, MEDICÍNSKA CHÉMIA A CHEMICKÉ MATERIÁLY
 
KPK KPaF KVT KDCP KPK KPAF KVT

Elektronická prihláška na bakalárske štúdium:
is.stuba.sk/prihlaska

Štúdium zabezpečujú oddelenia Ústavu prírodných a syntetických polymérov:

Organizačná štruktúra

struktura UPSP Ústav prírodných a syntetických polymérov (ÚPSP) je jedným z deviatich ústavov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Tvoria ho štyri príbuzné oddelenia, zamerané na prírodné a syntetické polymérne materiály, ich výrobu a spracovanie.
 
Študenti ÚPSP sa môžu už počas bakalárskeho štúdia vhodnou voľbou výberových predmetov profilovať v jednej z nasledovných oblastí:
  • Biomateriály - drevo, papier, obaly, ekoprodukty
  • Plasty, kaučuk a guma
  • Polygrafia a fotografia
  • Vláknité materiály a textil
  • Konzervovanie a reštaurovanie predmetov kultúrneho dedičstva