INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 

Absolvent bakalárskeho štúdia má možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti v jed­nom z piatich akreditovaných modulov študijných programov inžinierskeho štúdia Prírodné a syntetické polyméry a Ochrana materiálov a objektov dedičstva: