PREČO ŠTUDOVAŤ Chémiu, medicínsku chémiu a chemické materiály?

6 dôvodov prečo študovať prírodné a syntetické polymérne materiály
 
  • Zaujímavé a perspektívne štúdium na fakulte, ktorá je podľa hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA najlepšou fakultou na Slovensku (http://www.arra.sk) a zároveň ako jediná slovenská fakulta uspela v porovnávaní s českými fakultami vysokých škôl (Prvé správy TV Markíza 22. Január 2008) je zárukou, že dostanete kvalitné vzdelanie akceptované na Slovensku aj v zahraničí.

  • Široký záber programu z hľadiska získania poznatkov o prírodných a polymérnych materiáloch zasahuje do všetkých sfér ľudskej činnosti od výroby konštrukčných materiálov pre lietadlá a automobily, cez spracovanie prírodnych polymérov, výrobu papiera, vlákien až po špeciálne polyméry, nanočastice a kompozitné materiály uplatňujúce sa vo sfére obalov, v medicíne atď.

  • Vďaka širokému zameraniu študijného programu máte vysokú šancu dobre sa zamestnať. Úrady práce neevidujú našich absolventov (www.upsvar.sk).

  • Tento študijný program sa zameriava na nosné programy rozvoja SR — automobilový a drevospracujúci priemysel a tiež na trvalo udržateľný rozvoj

  • Spoločné použitie prírodných a polymérnych materiálov má vysoký inovačný potenciál a je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou priemyslu

  • Spolupráca s univerzitami a inštitúciami doma i v zahraničí umožňuje priamu účasť na riešení zahraničných i domácich projektov s možnosťou finančnej motivácie a stáže v zahraničí.